logo pàgina web HOME ABOUT BLOG PORTFOLIO COURSES GALLERY CONTACT

COURSES

logo HTML

HTML és un llenguatge de marcat que utilitzem per generar els elements que existeixen dins d'una pàgina web utilitzant etiquetes

logo css

CSS bàsic és un llenguatge d'estils que ens permet elegir com es veuen i on s'ubiquen els elements de la nostra pàgina web

logo css

CSS intermedi és un llenguatge d'estils que ens permet elegir com es veuen i on s'ubiquen els elements de la nostra pàgina web

logo js

És un llenguatge de programació amb el qual escribim les accions que ens permeten tenir una interactivitat de la nostra pàgina web