Primers passos

ElementsSeccio-Encapçalaments

ElementsSeccio-Paragrafs

ElementsSeccio-SemanticaWeb

ElementsSeccio-ElementsBlocVSElementsLinia

Atributs

Links

Etiquetes

Blog

Post-5

Llistes

Llista no ordenada

Llista ordenada

Llistes de definició

Taules

Taules Modificades amb HTML

Altres etiquetes de blog

Altres elements de linia

Formularis

Estructura bàsica formularis

Associar un label a un input

Inputs pels botons

Inputs per dates

Inputs per mòbils

Inputs text

Inputs extra

Input radio

Input checkbox

Select

Data List

Mes elements

Altres atributs dels formularis

Enviament Get vs Post

Exercici

Contingut Incrustat

Imatges

Imatges de mapa de bits VS vectorials

Imatges mapa de bits WEBP

Introduir imatges web

Device pixel ratio

Atribut srcset

Picture

Etiqueta audio

Etiqueta video

Iframes

Etiqueta figure

Meta

Favicons

Icones

Accessibilitat

Open Graph Protocol

Twitter Cards

Creació de llista de Xarxes Socials